Ang Ating Kwento

Gusto kong isulat ang ating kwento

Ang istoryang aking pinapangarap

Tila isang panaginip para maging totoo

Ngunit malay natin ito ang maging hantungan sa hinaharap

 

Malaman mo sana ang sayang binibigay

Galak na syang aking nararanasan

Sa bawat panahon ng aking buhay

Kasiyahang aking taglay wag nawa sanang lumisan

 

Tila natagpuan ang aking hinahanap

Sa mahabang panahon ng aking paghihintay

Ito na ba ang syang hinahangad,

Na buong buhay kong hinihintay?

 

Gusto ko mang isulat ang ating kwento

Alam ko mas mabuti kung Siya ang bubuo

Ang susulat ng bawat titik at salita

Na pupuno sa ating bawat pahina

 

Tiyak ko mas magiging makabuluhan ang bawat kabanata

Kung hahayaang Siya ang magsinop ng ating istorya

Tanging Siya ang makasusulat ng pinakamainam na kwento

Na ating titipunin para magiging isang natatanging libro

Just who

I do not know your true identity

Just your name and your story

Not quite sure if I already knew you

Still doubtful because for me you’re new

As time goes by, I begin to comprehend

Every little thing I have to apprehend

For this is the way it should be

My way because this is me

Definitely, maybe

You are what I’m looking for

For sometime I’ve asked and pray

That one day will make me feel much more

Here you are right in front of my way

 

Believe me for I will say this once

You inspire me. Definitely, maybe.

Your happiness lies within mine

I cannot ask for more but stay for a while

 

May it be a worst time or just fine

I know you’re there even after nine

Believe me for I will say this once

You inspire me. Definitely, maybe.

Ngayon

Wala akong masabi

Sa lahat ng nangyayari

Basta’t isang araw nagsimula lahat

Kung babalikan pa’y di na mailalahad

 

Pag-asam sa nakaraan ay pilit kinakalimutan

Nalimot na nga ba o pikit matang kinaligtaan

Maging pagtanaw sa hinaharap ay di pinag-aksayahan

Pagkat ang mahalaga ay ang kasalukuyan

 

Kahapon, ako ay nangarap

Sa mga panahong ni halos ayaw kumurap

Bukas, hindi tiyak ang magaganap

Kaya ngayon, dito ako at hindi maghahanap

 

Dito na lamang ako titingin

Kung ano ang nasa aking harapan

Wala na akong lilingunin

Dahil masaya na ako sa kaganapan