Flame of sincerity

Time has passed
Moments last
After such a long time,
Two instances rhyme.

Flame of sincerity
Awakes sleeping felicity
For such act of goodness
Produces renewed happiness.

The heart feels joy
Thru art of coy
Blissful emotion indeed
A delightful feeling to heed.

Advertisements

Lakad sa Salita

Matatamis na salita walang saysay,
Sa bawat gawaing hindi natutupad.
Paano pa paniniwalaang tunay,
Kung puro sa kabiguan napapadpad?

Tanging hangad lakad sa mga salita,
Ang salitang puno ng katotohanan.
Katapatan ay lubos na nakikita,
Sinseridad na sadyang walang hangganan.